Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jak działa system LiVtron?

 

LiVtron to autorski, system rozproszonej automatyki działający na zasadzie  Internetu Rzeczy.

Zaprojektowany i zbudowany z bezprzewodowych modułów komunikacyjno – sterowniczo-wykonawczych, działających bez jednostki centralnej. komunikacja odbywa się poprzez autorski protokół komunikacyjny niskich częstotliwości opracowany aby minimalizować wpływ na organizmy żywe.

Jednym z zastosowań sterowania LiVtron jest innowacyjny System ogrzewania dla budynków jednorodzinnych.

System ten oparty jest na tym, aby do celów grzewczych zakupić prąd tylko z nadprodukcji w niskiej taryfie cenowej a wykorzystać go kiedy jest szczyt poboru a taryfa jest droższa. Kluczem do realizacji tego celu jest urządzenie akumulacyjne, które pozwala na efektywne wykorzystanie energii z tańszych taryf.
Oznacza to, że w nocy, gdy prąd jest tańszy nasze urządzenia pobierają i gromadzą prąd w postaci gorącej wody, a następnie w ciągu dnia, nie potrzebują już zasilania. Oddają ciepło tyle ile potrzeba, kiedy potrzeba i tam gdzie potrzeba.

  Ile to pobiera prądu?

  Przyrównajmy do ogrzewania pelletem.

  Jeżeli nasz dom o powierzchni mieszkalnej 100m2 według klasyfikacji energetycznej potrzebuje na rok 70kWh/m2 To potrzebujemy ok 7000 kWh energii rocznie.

  Przyjmując koszt kwh z pelletu po 0,25gr x 7000=1750 zł. Koszty ogrzewania nocnym prądem już po podwyżkach wynosić będą 0,30 x 7000=2100 zł wykorzystując drugą taryfę, za takie luksusowe ogrzewanie możesz zapłacić ok 29 złotych więcej za miesiąc niż za paliwa stałe.

  Różnica na rok wyniesie 350 zł czyli ok. 29 zł/mc.

  Firmy sprzedające projekty domów pokazują różne zapotrzebowania budynku dla różnych paliw nie ma to wpływu na koszty ogrzewania jest to wskaźnik przyjęty dla paliw kopalnych jako bonus (wskaźnikowy) energetyczny za paliwo odnawialne.

   

  Energooszczędność

  Najważniejszy parametr to niski poziom wskaźnika EP

   EUco+w        [kWh/(m2*rok)]

  znając zapotrzebowanie domu w kWh mnożąc przez stawkę jednostkową np. 0,30 (II taryfa) poznamy pobór i koszt CO i CWU

  Dom nie pobierze więcej energii tylko dlatego, że pochodzi z prądu a nie z węgla , gazu czy z pelletu

   

  Budowa domu ? współczynnik EP

  Współczynnik EP oznacza ilość energii nieodnawialnej, jaką budynek może pozyskiwać z nieodnawialnych surowców energetycznych, czyli energii zawartej w paliwach i nośnikach takich jak węgiel, gaz czy ropa naftowa. Zaspokojenie potrzeb na energię nieodnawialną odnosi się do konieczności wytworzenia energii niezbędnej do ogrzania i chłodzenia budynku, jego wentylacji, podgrzania wody użytkowej, a także wytworzenia energii niezbędnej do funkcjonowania oświetlenia elektrycznego, sprzętów AGD oraz innych urządzeń elektrycznych określanej jako energia pomocnicza.

  Wskaźnik EP dotyczy 1 m2 powierzchni użytkowej podanej w kWh/(m2rok). Obecnie dla budynku jednorodzinnego średnio określa się on na poziomie około 140 kWh/(m2rok). Nowe Warunki Techniczne wyznaczają maksymalne wartości wskaźnika EP poczynając od 2014 r. aż po rok 2021, w którym wejdzie w życie ostatni etap planowanych ograniczeń zużycia energii.

  Od 2014 r. w odniesieniu do budynków jednorodzinnych jego wartość może wynosić maksymalnie 120 kWh/(m2rok). Od 2017 r. może on wynosić maksymalnie 95 kWh/(m2rok), a od 2021 r. wskaźnik EP nie będzie mógł przekroczyć 70 kWh/(m2rok). By sprostać tym wymaganiom, zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku będzie kontrolowane już na etapie projektu, w którym są określone mające decydujący wpływ na wartość końcową współczynnika EP ? sposób jego ogrzewania i wentylacji.

  Budowa domu ? współczynnik EK

  Współczynnik EK wyraża roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową, jaka powinna być dostarczona, by zapewnić utrzymanie zadeklarowanej w projekcie temperatury wewnętrznej, wentylacji oraz podgrzewania wody użytkowej. W obliczaniu współczynnika EK uwzględnia się straty przesyłowe oraz straty wynikające z przenikania przez przegrody zewnętrzne. Współczynnik EK jest ściśle związany z konstrukcją budynku i mówi nam, ile budynek rzeczywiście zużyje energii. Również wskaźnik EK odnosi się do 1 m2 powierzchni użytkowej wyrażonego w kWh/(m2rok).

  Wniosek

   Dla użytkownika zdecydowanie ważniejsza jest rzeczywista sprawność i koszty eksploatacji urządzenia

  niż teoretyczne dyrektywy.

  Ile takie ogrzewanie kosztuje?

  Możliwość wyliczenia kosztów ogrzewania znajduje się pod linkiem: 

  https://energianowa.pl/produkt/zestaw-grzewczy-domow-jednorodzinnych/

  Czym różni się Akumulator Ciepła od pompy ciepła?

   

  Wprowadzenie 

  Akumulator gromadzi energię przez kilka godzin, a gwarantuje zapewnienie ciepła na całą dobę. Energia pobierana jest w okresie kiedy większość społeczeństwa jej  nie potrzebuje,  a elektrownie mimo to ją produkują. Dodatkowo odnawialne źródła energii produkują prąd zupełnie niestabilnie i nieprzewidywalnie a Akumulator Ciepła może ten prąd ?wyłapać ? aby potem wykorzystać. Stanowi naturalny i najkorzystniejszy magazyn.

  1.PC to rozwiązanie, przeznaczone do zasilania niskotemperaturowego. Najkorzystniejsza jest bieżąca produkcja ciepła o temp. ok. 30°C. Im wyższa temperatura zewnętrzna tym wyższe uzyskuje sprawności, zasilając układ temperaturą ok. 30°C.  gdy temperatura zewnętrzna maleje a PC podnosi temperaturę zasilania, sprawność i współczynnik COP spada, więc przy ujemnych temperaturach musi być wyposażona w dodatkową grzałkę elektryczną.

  2.Nie nadaje się do gromadzenia ciepła w większych zbiornikach (akumulowania/buforowania) do temperatury powyżej 45°C. 

  Zazwyczaj stosuje się zbiornik do 300 litrów, aby tym zgromadzonym ciepłem rozmrażać parownik na zewnątrz.

  Przy starszych budynkach z grzejnikami gdzie potrzebujemy zasilania ok. 50°C PC będzie się częściej włączać, co wpływa niekorzystnie na jej podzespoły, a współczynnik COP będzie na poziomie 3 a nawet 2. Pracuje ograniczoną liczbę godzin. Biorąc pod uwagę koszty Inwestycji 40-50 tyś zł to wątpliwa opłacalność.

  Akumulator ciepła jest ponad połowę tańszy, więc zaoszczędzone pieniądze można zainwestować w  docieplenie budynku, prawidłową wentylację, albo na oze i dopiero wtedy koszty ogrzewania znacząco się obniżą z korzyścią dla użytkownika i całego kraju.

  Przy nowym domu gdzie zapotrzebowanie na EP jest na poziomie 50 kWh/m2/rok

  To na rok dom potrzebuje 5000 kWh.

    

  • Koszt PC – 30 000 Zł.

  PC przy COP 3,5 pobierze 

  5000/3,5 = 1428,6 * 0,64 = 914 zł.

   

  • Koszt Akumulatora ciepła wraz z precyzyjnym sterowaniem – 15 000 zł.

  AC pobiera prąd tylko w nocy – 0,30 zł.

  5000 * 0,30 = 1500 zł.

  Różnica na rok to 586 zł.

  Na 10 lat 5860 zł.

    

  Jaka jet opłacalność ?

   Dzisiaj sprzedawcy energii oferują 2-3 taryfy. Wiemy że energia nocą jest bardzo tania i można będzie kupić pakiet prądu na giełdzie. Tworzymy wartość – Społeczność Aktywnych Prosumentów – społeczność „Sprytnych Energetycznie”

  Dane:

  Koszty zakupu (na 100m):                                                                        15000 (Akumulator Ciepła), 30000 (Pompa Ciepła)

  Optymalna temperatura zasilania                                                          do 95°C (AC), 30°C (PC)

  Precyzyjne sterowanie pomieszczeniami                                               Tak (AC), po dołączeniu bufora (PC)

  Wykorzystuje tylko tanie taryfy                                                                Tak (AC), Nie (PC)

  Cicha praca                                                                                                  Tak (AC), Nie (PC)   

  Brak substancji szkodliwych- czynnik chłodniczy                                  Tak (AC), Nie (PC)

  Brak cyklicznych płatnych serwisów                                                        Tak (AC), Nie (PC)

  CO + CWU zawarte w jednym miejscu                                                     Tak (AC), Nie (PC)

  Zmagazynowanie bezpośrednie z PV i późniejsze wykorzystanie       Tak (AC), Nie (PC)

  Zbędne są urządzenia mechaniczne- sprężarka                                    Tak (AC), Nie (PC)

  Preferowana temperatura w pomieszczeniach                                      dowolna (AC), 20°C

  Gwarancja bez dopłat                                                                                  5 lat (AC) , 2 lata (PC)

  Podsumowanie

  Idea Akumulatora Ciepła to pobór prądu wyłącznie w tanich taryfach.

   Żeby to osiągnąć musimy podgrzać wodę do wysokich temperatur nawet do 95°C w krótkim czasie, ze stałą sprawnością

  ( „nazwijmy – COP 2” ), co może zagwarantować zgromadzenie energii nawet na kilka dni.

    

  Zbędne są – sprężarka, wentylator, parownik, itp. Pozwala to na uniknięcie zbędnego hałasu i szkodliwych czynników chłodniczych.

  Pompa ciepła to urządzenie przeznaczone do niskich parametrów ok. 35°C a czym wyższą temperaturę uzyskujemy tym współczynnik COP spada i niekorzystnie wpływa na urządzenia, które tracą sprawność i ulegają uszkodzeniu.

  Zazwyczaj bufor do pompy to ok. 300 litrów, który również wyposażony jest w grzałkę, a taki bufor zajmuje miejsce , ma wysokość 

  Pompę ciepła, po dokładnej analizie należy bardzo precyzyjnie dobrać do budynku, co niewiele firm jest w stanie prawidłowo wykonać.

   

  Z Akumulatorem ciepła budujemy „Społeczność Aktywnych Prosumentów” – Sprytnych Energetycznie

   

  1) możemy wytwarzać energię (PV, agregaty) zmagazynować

   

  2) pobierać energię i wymieniać się nią w różnych taryfach

   

  3) To Społeczność będzie mogła kupować „nocną” energię na Giełdzie po najniższych cenach.

   

  1. Akumulator Ciepła przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej całego kraju, ponieważ w pełni można kontrolować kiedy i z jaką mocą będzie pobierał energię
  2. AC to najszybszy sposób na pozbycie się smogu – niskiej emisji w całym kraju.

   

  Bibliografia

   

  Wywiad z Peterem Hubacherem, zwanym szwajcarskim „doktorem od pomp ciepła”.

   

  Jak akumulator ciepła działa z fotowoltaiką ?

  Instalacje fotowoltaiczne montowane w gospodarstwach domowych mają z reguły moc do 10 kWp, co w polskim klimacie pozwala uzyskać ok 10.000 kWh energii rocznie z czego sprzedawcy energii zabiorą 20%. Przeciętne zużycie energii na potrzeby oświetlenia oraz AGD i RTV jest na poziomie 3.000 kWh/rok. Przy cenie energii w taryfie G11 wynoszącej 0,64 zł/kWh, zastosowanie instalacji fotowoltaicznej pozwala zaoszczędzić około 1.900 zł rocznie. Pozostałą energię ze słońca, dzięki zastosowaniu Akumulatora Ciepła można przeznaczyć na ogrzewanie wody i domu. Pozwala to dodatkowo zaoszczędzić do ok. 3.500 zł rocznie!

  Największe korzyści osiągniemy wykorzystując drugą taryfę sprzedawcy energii.

  Najwięcej energii potrzebujemy i pobieramy do ogrzewania kiedy słońce nie świeci i nie produkuje prądu, więc największy zysk przyniesie zmagazynowanie i późniejsze wykorzystanie tej energii.

  Z powodu rozpowszechnienia fotowoltaiki, elektrownia słoneczna może być coraz mniej opłacalna.

  W okresach największej produkcji następuje zwiększenie napięcia w sieci, co uniemożliwia falownikowi wprowadzenie do niej energii. Mówiąc prościej ? jeżeli sąsiedzi w okolicy też mają instalacje pv, to w południe toczy się walkę o ?wepchanie? prądu do sieci.

  Warto mieć świadomość jakie negatywne zjawiska mogą wystąpić w domowej instalacji elektrycznej. Watro też wiedzieć czemu tak się dzieje i jak sobie z tym poradzić.

  Panele fotowoltaiczne powodują coraz wyższe napięcie w sieci energetycznej

  Skutki wyższego napięcia:

  -)Szybsze zużywanie sprzętu elektrycznego ? urządzenia w domu będą się szybciej psuły.

  -)Wzrost poboru energii ? zużycie prądu wzrośnie.

  -)Wyłączanie się falownika ? mimo pięknej pogody produkcja prądu nie będzie możliwa (co dodatkowo ujemnie wpływa na opłacalność).

  Przechowywanie ciepła jest 100 razy tańsze niż energii elektrycznej.

  Instalacja PV to wysokie koszty inwestycyjne.

  Największe koszty to ogrzewanie budynku. Jeżeli decydujemy się na elektryczne CO i CWU. 

  Jeżeli do ogrzewania wykorzystamy tylko drugą taryfę G12 za którą płacimy połowę stawki G11 czyli ok. 0,30 zł. (Tauron) to zobaczmy jakie będą różnice.

  Podsumowanie

  Jakie jest rozwiązanie?

  Prąd możemy zmagazynować  w postaci energii cieplnej, którą użyjemy do mycia,  kąpieli i do ogrzewania stosując magazyn ciepła, czyli Akumulator Ciepła.

  Czy opłaca się przejść na drugą taryfę mając PV?

  Tak, opłaca się.

  Mając elektrownię fotowoltaiczną, korzystnie jest zainstalować ogrzewanie elektryczne.

  Ogrzewanie to największy koszt.Fotowoltaika pokryje nam koszt poboru w pierwszej taryfie kiedy prąd kosztuje 0,65 zł , i naddatek produkcji pokryje część z drugiej taryfy, resztę zapłacimy po cenie 0,30 zł.

  W drugiej taryfie prąd jest o połowę tańszy.

  Zimą zyski z instalacji PV są niewielkie. W okresach przejściowych kiedy ogrzewanie włączamy wieczorem i nocą całą produkcję prądu z PV zgromadzimy w zbiorniku (AC) nie tracąc 20% ( oddając dostawcy energii) a niedobór pokryjemy po cenie z drugiej taryfy ( 0,31 PLN) 

  W większości przypadków przy ogrzewaniu elektrycznym produkcja z fotowoltaiki nie pokryje całorocznego zapotrzebowania na prąd więc trzeba będzie dokupić.

  PROCEDURA

  Dostępny kalkulator na stronie, pozwoli sprawdzić opłacalność i porównać bilans w indywidualny sposób.

  https://energianowa.pl/produkt/zestaw-grzewczy-domow-jednorodzinnych/

   Dlaczego grzałki w buforze są efektywniejsze od przepływowych kotłów elektrycznych

    

   WPROWADZENIE

   Ogrzewanie elektryczne staje się coraz bardziej popularne. Wykorzystanie zbiornika buforowego/akumulacyjnego sprawia, że możemy dowolnie i precyzyjnie sterować temperaturami w każdym pomieszczeniu osobno, najefektywniej wykorzystamy energię z odnawialnych źródeł i tak zwaną drugą taryfę.

   Do tej pory nie było dostępnych precyzyjnych sterowników do bufora, więc montowane są kotły elektryczne przepływowe.

    

   PROCEDURA

   1. Jeżeli podgrzewamy grzałką wodę w zbiorniku gorąca woda jest lżejsza i od razu przemieszcza się do górnej części zbiornika.
   2. Grzałki umieszczone mogą być w dolnej i środkowej części zbiornika.
   3. Załączać się mogą w różnej konfiguracji i z różną mocą.
   4. Dobrze zaizolowany zbiornik akumulacyjny traci na 24 godziny około 2 kWh, a jeżeli dołożymy przepływowe podgrzewanie straty rosną.

   DANE

   max. temp w zbiorniku

   oddawanie ciepła

   grzałki w zbiorniku 95

   bezpośrednio

    

   kocioł el 75 pośrednio-cyrkulacja pompy obiegowej
        

   Grzałki w zbiorniku bezpośrednio rozgrzewają wodę, mają większą i swobodną powierzchnię przekazywania ciepła.

   Nie potrzebują pompy żeby zagrzać wodę w zbiorniku buforowym.

   Nie są wrażliwe na zabrudzoną wodę kotłową.

   Grzałka nie ma oporów hydraulicznych, które występują w  kotłach przepływowych pogarszających efektywność i sprawność.

   Rozgrzewają wodę do 95°C i w pełni wykorzystany jest zbiornik buforowy, gromadząc maksymalną ilość energii.

    

   PODSUMOWANIE

   Przepływająca/krążąca woda w instalacji to częściowe straty energii.

   A jeżeli woda kotłowa rozgrzana jest do temperatury np. 70°C i rurami instalacyjnymi musimy ją wtłaczać do zbiornika buforowego wtedy straty energii są największe.

   Najbardziej oczywistą kwestią jest uniemożliwienie wymiany energii pomiędzy medium a otoczeniem, co w efekcie prowadzi do obniżenia sprawności instalacji, a tym samym naraża nas na straty finansowe.

    Grzałki bezpośrednio grzejące wodę kotłową  w buforze są efektywniejsze i sprawniejsze od grzania pośredniego.  Ponieważ, czym wyższa temperatura płynąca w rurach instalacyjnych tym większe straty energii.

    Co kiedy nie będzie prądu?

    Naładowany akumulator zapewnia ciepło przez kilkanaście godzin.

    1) Akumulator gromadzi energię przez kilka godzin, a gwarantuje zapewnienie ciepła na całą dobę. Wystarczy zasilacz awaryjny za około 300 złotych żeby zasilić pompę i sterownik przez kilka godzin. Dodatkowo można obniżyć temperatury w pomieszczeniach z komfortowych na ekonomiczne.

    2)  Jeżeli wyłączenie prądu jest planowane akumulator ciepła wcześniej zgromadzi więcej energii.

    3) Jeżeli jest dłuższa awaria, stosujemy agregat prądotwórczy, zasilając część grzałek.

     Co kiedy cena prądu będzie wzrastać?

     Przyszłość to energia odnawialna i wygra ten kto będzie umiał dynamicznie wykorzystywać produkowaną w zmienny sposób energię.

     Po co latem grzać 1500 litrów wody ?

     Warunkiem efektywnego działania Akumulatora Ciepła jest jego bardzo dobre ocieplenie.

     Dobrze ocieplony / zaizolowany zbiornik zmagazynuje ciepło  nawet na kilkanaście dni.

     Szczególnie korzystnie jest naładowanie tak dużej ilości wody przez Instalację fotowoltaiczną.

     Poprawia to efektywność całej instalacji a my mamy dostępną przez cały czas ciepłą wodę, nie pobierając energii z sieci.

     Zimą woda kotłowa w Akumulatorze Ciepła może mieć temperaturę nawet 95°C  –  dlatego nie możemy pozwolić na niekontrolowane przenikanie ciepła do pomieszczenia bez naszego nadzoru.

     Latem będziemy potrzebowali wodę o temperaturze ok. 45 °C, dlatego ewentualne straty (przy bardzo dobrej izolacji) będą pomijalne.

     Akumulator Ciepła włączy się w nocy na chwilę i zmagazynuje ciepło na kolejną dobę a nawet na kilka następnych dni.

     W okresach przejściowych (wiosna – jesień) przydaje się wieczorami podgrzać łazienkę, wysuszyć coś

     W zbiorniku mamy zmagazynowaną ciepłą wodę i łatwo możemy zagrzać łazienkę.

      

     W Akumulatorze Ciepła ciepłą wodę użytkową (CWU) możemy przygotować na 3 sposoby:

     a) Higienicznie Poprzez wbudowaną wężownicę ze stali nierdzewnej w górnej części zbiornika akumulacyjnego.

     b) Poprzez wymiennik płytowy

     c) Kolejny sposób to Dodatkowy mniejszy zbiornik (bojler) podgrzewacz pojemnościowy np. 250 litrów ze  sterownikiem taryfowym cwu.

      

     Co z gwarancją?

     System zasilania ogrzewaniem elektrycznym jest mało awaryjny. Na wszystkie nasze produkty dajemy pełną gwarancję.

      Po co sterować temperaturami w każdym pomieszczeniu oddzielnie?

      Komfort cieplny można opisać jako ?stan umysłu, w którym odczuwamy satysfakcję z warunków cieplnych?. Wpływa na niego sześć czynników: temperatura powietrza, temperatura promieniowania (nasłonecznienie), wilgotność, ruch powietrza, ubranie, aktywność fizyczna.  Preferencje osobiste również mogą wpływać na odczuwany przez nas komfort cieplny. Zasadniczo można go osiągnąć, gdy sześć powyższych parametrów znajduje się w równowadze. 

      Dyskomfort cieplny w większości przypadków może być zredukowany dzięki odpowiedniemu zachowaniu, na przykład zamknięciu okna, przemieszczeniu się w inne miejsce pomieszczenia czy nałożeniu cieplejszego ubrania. Ludzie bardzo się różnią i każdy poszukuje innych warunków cieplnych. Oczekiwania co do warunków cieplnych w naturalnie wentylowanych budynkach zależą od temperatury zewnętrznej .

      Szczególnie ważne są wilgotność i wskaźnik wymiany powietrza.

      Jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń ma ogromny wpływ na nasze zdrowie (i bliskich szczególnie ludzi starszych) dobre samopoczucie i produktywność

      Obniżenie temperatury o 1°C to oszczędność nawet 10%.

      Nie jest możliwe ustawienie różnych harmonogramów na rotametrach, czy zwykłych głowicach grzejnikowych.

      Jak działa precyzyjne sterowanie ciepłem ?

      Każdy użytkownik, według swoich potrzeb, może ustawić dowolne, komfortowe temperatury w pomieszczeniach, o różnych godzinach i nie być skazanym na rotametry.

      1. sypialnia większość dnia z niej nie korzystamy, podnosimy temperaturę wtedy kiedy idziemy spać i kiedy wstajemy (biorąc pod uwagę bezwładność) np. –

      od 8:00 Do 19:00 – 18°C        nie korzystamy -oszczędzamy

      od 19:00 do 22:00 – 21°C       kładziemy się

      od 22:00 do 5:00 – 19°C         śpimy

      od 5:00 do 8:00 – 20°C           wstajemy

       

      a w salonie na dzień podnosimy temperaturę w dni robocze od

      15:00 ? 21:00 ? 22,5°C

      21:00 ? 6 ;00 – 19°C

      6:00 ? 15:00 ? 21°C

       

      Kuchnia też może mieć obniżoną temperaturę już np.od 18 do 6 rano.

      Każdy wybiera dla siebie.

      PODSUMOWANIE

      Ciepło dostarczamy tylko tam gdzie potrzeba i ile potrzeba do utrzymywania żądanej temperatury. To optymalne rozwiązanie pozwala uniknąć niepożądanego zjawiska przegrzewania/niedogrzania pomieszczenia oraz w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów za ogrzewanie.

      Po co wyłączać pompę obiegową?

      Każda cyrkulacja (krążenie ) ciepłej wody w rurach instalacyjnych to podwójne straty.

      • Dostarczanie energii napędzającej pompę.
      • Przenikanie ciepła z rur instalacyjnych do pomieszczeń ( z cieplejszego do chłodniejszego).

      Dopiero od niedawna mamy możliwość precyzyjnego sterowania, gdzie pompa nie musi cały czas pracować nie tracąc na komforcie mieszkańców

       Jak korzyści dla naturalnego środowiska daje wykorzystanie ogrzewania LiVtro?

       Skoro wiemy , że najbardziej ekologiczne jest wykorzystywanie energii odnawialnej, a ta wprowadzana jest do sieci w bardzo zmienny i dynamiczny sposób to logicznym staje się możliwość jej złapania kiedy jest, a wykorzystanie kiedy potrzebujemy.

        Dlaczego tak mało jest tych instalacji?

        Ogrzewanie grzałką elektryczną wody w zbiorniku kojarzy się z dużymi kosztami. Do tej pory dla energochłonnych domów stosowany był głównie węgiel i ekogroszek. A sterowanie odbywało się przez jeden lub dwa centralne sterowniki z termometrami (termostaty pokojowe) i one ustawiały temperaturę dla wszystkich pomieszczeń.

        W kotłach stałopalnych trudno jest efektywnie spalać paliwo tak żeby wysterować precyzyjnie każdym pomieszczeniem z osobna.

        Jednak ceny węgla wzrosły i nieefektywne spalanie i sterowanie systemem ogrzewania staje się nieopłacalne.

        Rozpowszechnienie odnawialnych źródeł energii powoduje  uświadomienie opłacalności ogrzewania elektrycznego, a zarządzanie ogrzewaniem to oszczędności dochodzące nawet do 30%.

        Na instalacji pompy ciepła instalator może zarobić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Na instalacji akumulatora ciepła instalator może zarobić 2-3 tys, więc bardziej mu się opłaca polecać pc, gdyż jest to większy zarobek dla hurtowni i instalatora.

        Co to są przełączniki priorytetowe i automatyczny przełącznik faz?

        Automatyczny przełącznik faz służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego w przypadku zaniku jednej z faz zasilających lub spadku parametrów poniżej normy.  

         

        Działanie

        Na wejście przełącznika doprowadzone jest napięcie trójfazowe (3 × 230 V+N). Na wyjście przełącznika kierowane jest napięcie jednofazowe (230 V AC), tzn. napięcie fazowe jednej z faz. Układ elektroniczny przełącznika kontroluje wartości napięć doprowadzonych faz tak, aby napięcie wyjściowe nie było mniejsze niż 195 V. Faza o prawidłowych parametrach kierowana jest na wyjście przełącznika. Świecenie odpowiedniej diody LED zielonej, sygnalizuje załączenie danej fazy na wyjście przełącznika. Faza L1 jest fazą priorytetową, tzn. że jeżeli jej parametry będą prawidłowe, to faza ta będzie zawsze załączana na wyjście. W przypadku spadku napięcia w fazie L1 poniżej 190 V lub jego zaniku (gaśnie zielona dioda L1), układ elektroniczny przełączy na wyjście fazę L2 (o ile jej parametry będą prawidłowe). W przypadku równoczesnego braku prawidłowych napięć w fazach L1 i L2 (gasną zielone diody L3 i L2), na wyjście zostanie załączona faza L3. W przypadku powrotu prawidłowego napięcia zasilania w fazie L1 (powyżej 195 V), układ załączy na wyjście tę fazę.

        Przekaźniki priorytetowe

        Przekaźniki priorytetowe stosujemy wtedy, gdy w obwód prądowy podłączone są minimum dwa odbiorniki dużej mocy mogące pracować niezależnie, w tym samym czasie a ich jednoczesna praca spowodowałaby zadziałanie zabezpieczeń prądowych.

        Przekaźnik odłącza pracę grzałek w Akumulatorze Ciepła po włączeniu np. pralki, piekarnika, czajnika, indukcji itp.  Ochrona instalacji elektrycznej przed przeciążeniem – nie wyłączą się bezpieczniki prądowe.

        Jaka jest różnica między wodnym ogrzewaniem podłogowym a kablami i matami elektrycznymi ?

         W wodnym ogrzewaniu podłogowym nie ma możliwości miejscowego przegrzania podłogi. Gdyż woda krążąc w rurach wyrównuje swoją temperaturę. Z cieplejszych miejsc odbiera ciepło, a chłodniejsze dogrzewa. Jeżeli z przewodu lub maty grzejnej nie odbierzesz ciepła (np. postawimy meble) to w zaizolowanym miejscu wytworzy się nadmiar temperatury i tu jest problem z kablami i matami grzewczymi.

        Kable i maty pobierają energię na bieżąco nie zmagazynują energii na potem”, nie możemy ogrzewać tylko tanią (nocną) energią.

        Nie opłacalne jest przejście na drugą taryfę.

        A właśnie ogrzewanie pobiera najwięcej energii i to najdroższy koszt a w drugiej taryfie prąd mamy za połowę ceny.

        Czy nie lepiej bufor grzać kotłem elektrodowym?

         

        Jeśli chodzi o kotły indukcyjne lub elektrodowe to rozwiązania są dobre,  kiedy nie ma miejsca na bufor (zbiornik akumulacyjny) a budynek jest energooszczędny.

        Niestety z kotłami bez bufora trzeba  pobierać drogi prąd do ogrzewania, gdyż kocioł załącza się kiedy spada temperatura  i nie jest opłacalne przejście na tańszą taryfę.

         

        Wszystko zależy od sprawności urządzenia  . Jeżeli kocioł miałby sprawność powyżej 100 % to może warto by było zapłacić kilkanaście razy drożej niż za grzałki, które

        mają porównywalną sprawność ok 99 %.

         

        Grzałki w zbiorniku bezpośrednio rozgrzewają wodę, mają większą i swobodną powierzchnię przekazywania ciepła.

        Nie potrzebują pompy żeby zagrzać wodę w zbiorniku buforowym.

        Nie są tak wrażliwe na zabrudzoną wodę kotłową i na jej skład.

        Grzałka nie ma oporów hydraulicznych, które występują w  kotłach przepływowych pogarszających efektywność i sprawność.

        Grzałki rozgrzewają wodę do 95°C i w pełni wykorzystany jest zbiornik buforowy, gromadząc maksymalną ilość energii.

         

        max. temp w zbiorniku

        oddawanie ciepła

        grzałki w zbiorniku

        95

        bezpośrednio

         

        kocioł el

        75

        pośrednio-cyrkulacja pompy obiegowej

         

         

         Czy nie lepiej bufor grzać kotłem indukcyjnym?

          

         Jeśli chodzi o kotły indukcyjne lub elektrodowe to rozwiązania są dobre,  kiedy nie ma miejsca na bufor (zbiornik akumulacyjny) a budynek jest energooszczędny.

         Niestety z kotłami bez bufora trzeba  pobierać drogi prąd do ogrzewania, gdyż kocioł załącza się kiedy spada temperatura  i nie jest opłacalne przejście na tańszą taryfę.

          

         Wszystko zależy od sprawności urządzenia  . Jeżeli kocioł miałby sprawność powyżej 100 % to może warto by było zapłacić kilkanaście razy drożej niż za grzałki, które

         mają porównywalną sprawność ok 99 %.

          

         Grzałki w zbiorniku bezpośrednio rozgrzewają wodę, mają większą i swobodną powierzchnię przekazywania ciepła.

         Nie potrzebują pompy żeby zagrzać wodę w zbiorniku buforowym.

         Nie są tak wrażliwe na zabrudzoną wodę kotłową i na jej skład.

         Grzałka nie ma oporów hydraulicznych, które występują w  kotłach przepływowych pogarszających efektywność i sprawność.

         Grzałki rozgrzewają wodę do 95°C i w pełni wykorzystany jest zbiornik buforowy, gromadząc maksymalną ilość energii.

          

         max. temp w zbiorniku

         oddawanie ciepła

         grzałki w zbiorniku

         95

         bezpośrednio

          

         kocioł el

         75

         pośrednio-cyrkulacja pompy obiegowej

          

          Dlaczego system ogrzewania ze sterowaniem LiVtron jest tak opłacalny?
          Wiemy, że mało kto ma takie rozwiązanie.

          Do tej pory wykorzystywaliśmy głównie paliwa stałe, gdzie precyzyjne sterowanie temperaturami niekorzystnie wpływa na urządzenia grzewcze – kocioł, sprężarka.

          Nie było również takich materiałów izolacyjnych i precyzyjnej automatyki sterującej w przystępnych cenach. Zmieniamy podejście – to nasz komfort jest najważniejszy a nie urządzenia grzewczego.

          skoro w pomieszczeniach osiągnęliśmy zadane temperatury to pompa i urządzenie grzewcze nie pracują ! dlatego do precyzyjnego, efektywnego ogrzewania potrzebny jest bufor. Więc pozbywamy się zbędnych elementów ; kocioł, pompa ciepła, a stosujemy najprostsze, najtańsze, łatwo dostępne i skuteczne rozwiązanie.

          Po co latem grzać 1000 litrów wody?

          Szczególnie korzystnie jest naładowanie tak dużej ilości wody przez Instalację fotowoltaiczną.

          Poprawia to efektywność całej instalacji a my mamy dostępną przez cały czas ciepłą wodę, nie pobierając energii z sieci.

          W Akumulatorze Ciepła ciepłą wodę użytkową (CWU) możemy przygotować na 3 sposoby:

          a) Higienicznie Poprzez wbudowaną wężownicę ze stali nierdzewnej w górnej części zbiornika akumulacyjnego.

          b) Poprzez wymiennik płytowy

          c) Kolejny sposób to Dodatkowy mniejszy zbiornik (bojler) podgrzewacz pojemnościowy np. 250 litrów ze  sterownikiem taryfowym cwu.

          Ponieważ zimą  woda kotłowa w Akumulatorze Ciepła może mieć temperaturę nawet 95°C  –  dlatego nie możemy pozwolić na niekontrolowane przenikanie ciepła do pomieszczenia. Warunkiem efektywnego działania Akumulatora Ciepła jest jego bardzo dobre ocieplenie.

          Latem będziemy potrzebowali wodę o temperaturze ok. 44 °C, więc ewentualne straty (przy bardzo dobrej izolacji) będą pomijalne. Akumulator Ciepła włączy się w nocy na kilka minut i zmagazynuje ciepło na kolejną dobę a nawet na kilka następnych dni.

          Czy Akumulator Ciepła (bufor z grzałką) sprawdzi się przy grzejnikach?

          Bufor z grzałką doskonale się sprawdza również z grzejnikami i ma sens ekonomiczny.

          Jeżeli  zastosowane jest ogrzewanie grzejnikami to ustawiana jest na zaworze trójdrożnym optymalna temperatura zasilania, aby jak najszybciej uzyskać zadane temperatury. Dopełnieniem ekonomicznego działania Akumulatora Ciepła (bufor z grzałką ) jest sterowanie temperaturami w pomieszczeniach ? nie możemy pozwolić, żeby pompa cały czas pracowała, ponieważ niepotrzebnie wychładzać będzie bufor. Dlatego na każdym grzejniku montujemy głowicę z możliwością ustawiania harmonogramów,  współpracują  z pompą zasilającą z  Akumulatora Ciepła.

          Tutaj jest wspomniane rozwiązanie z grzejnikami  ?

          https://www.youtube.com/watch?v=E3EaTV9fyTM

          https://www.youtube.com/watch?v=0IpyrXfwYuE

          Na czym polegają różnice pomiędzy zastosowaniem automatyki sterującej Akumulatorem Ciepła?

          To jest pewne, że idziemy w kierunku energii odnawialnej, a ta produkowana i wprowadzana jest w bardzo zmienny sposób i zmiennym czasie.

          Tradycyjne elektrownie produkują energię cały czas stąd mamy dwie ceny za ten sam prąd.

          Mówią nam, że ceny prądu muszą rosnąć a paradoks polega na tym, że w nocy prąd na giełdzie osiąga ujemne ceny. Dodatkowo mamy coraz więcej instalacji fotowoltaicznych – wniosek jest jeden – umiejętne wykorzystanie dostępnej taniej energii, która jest wyprodukowana i częściowo tracona daje możliwość realnych oszczędności.

          Dzisiaj mamy dostępnych kilka taryf.

          Prosta automatyka to:

          • Ręczne nastawianie temperatury i pilnowanie czasów załączania Akumulatora Ciepła.
          • Żeby w pełni wykorzystać pojemność akumulacji energii, zbiornik powinien być wyposażony w specjalny króciec przyłączeniowy dla grzałki na samym dole zbiornika.
          • Instalacja przekaźników priorytetowych to dodatkowy montaż styczników.
          • Brak informacji o prawidłowym działaniu grzałki.
          • Stycznik na raz załącza grzałki na 3 fazach.
          • Brak możliwości załączania różnych konfiguracji mocy grzałek i odciążania poszczególnych faz.

          Automatyka LiVtron:

          • Automatyczna i zdalna synchronizacja zegara.
          • Wszystkie ustawienia z poziomu aplikacji mobilnej.
          • Możliwość zastosowania dowolnego zbiornika.
          • W pełni wykorzystana pojemność akumulacyjna zbiornika.
          • Cały zbiornik jest opomiarowany np. informacja czy ustawione temperatury gwarantują zgromadzenie odpowiedniej ilości ciepła.
          • jeżeli nastąpią odchyły od ustawień – zostaniemy poinformowani – otrzymamy powiadomienia.
          • Możliwość ustawień i odczytów parametrów pracy przez Internet.
          • Możliwość automatyzacji ustawień do zewnętrznych warunków atmosferycznych – czym zimniej na zewnątrz tym więcej energii zakumulowanej w Akumulatorze Ciepła.
          • Przystosowana do dynamicznych taryf – załączanie grzałek z różną mocą w dowolnym czasie w zależności od dostępnej taniej energii.

          W trybie zdalnym załączenie grzałek następuje w dowolnym czasie przy nieprzekroczonych wartościach ustawionych temperatur.

          W trybie automatycznym załączenie grzałek następuje tylko w czasie planu taryfowego dostawcy energii elektrycznej.

          Za dystrybucję ciepła odpowiedzialne są czujniki T5 dla zbiornika podwójnego, T5 i T6 dla zbiornika pojedynczego oraz opcjonalnie zewnętrzne, bezprzewodowe czujniki pomiarowe T10 do T15.

           Jak przygotowywana jest ciepła woda użytkowa ? Jak rozwiązać temat cieplej wody ?

           CWU możemy przygotować na 3 sposoby:

           1. Higienicznie, poprzez wbudowaną wężownicę ze stali nierdzewnej w górnej części zbiornika akumulacyjnego.

            2.Poprzez wymiennik płytowy.

            3.Kolejny sposób to dodatkowy, mniejszy zbiornik podgrzewacz pojemnościowy np. 250 litrów ze  sterownikiem taryfowym cwu.

            

           Czy do bufora można podłączyć kominek z płaszczem wodnym ? Czy na dom o powierzchni 130m2 wystarczy bufor o pojemności 1000 litrów ?

           Jeżeli kominek pracuje  w układzie zamkniętym to można podłączyć do niego bufor bezpośrednio,  a jeżeli w układzie otwartym to można zastosować wężownicę w buforze lub wymiennik płytowy.

           Na dobrze ocieplony dom o powierzchni 130m2 wystarczy bufor o pojemności 1000l. Jeżeli tylko jest miejsce na wniesienie i posadowienie, warto zastosować jak największy zbiornik, ma więcej zalet i możliwości np. możemy przejść na taryfę G 12 AS (tylko w nocy tańszy prąd). Można rozważyć 1500 litrów.